Profil


ADVOKÁTI - SPOLEČNÍCI

JUDr. Pavel Sedláček, ev. č. ČAK 07174
absolvent Právnické fakulty University J. E. Purkyně v Brně (1986)
specializace: obchodní a korporátní právo, dopravní právo, směnečné právo, factoring a forfaiting, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: němčina, angličtina, pasivně ruština a francouzština
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDr. Boris Vaca, ev. č. ČAK 08096
absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1989)
specializace: obchodní, občanské, korporátní právo, směnečné právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: němčina, angličtina, pasivně ruština
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

ASOCIOVANÍ ADVOKÁTI
JUDr. Hana Fričová, nar. 1960, ev. č. ČAK 07794
absolventka Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1983)
specializace: obchodní, občanské a korporátní právo
jazykové znalosti: němčina, angličtina, pasivně ruština
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

JUDr. Michal Strouhal, nar. 1962, ev. č. ČAK 04006
absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze, absolutorium (1985)
specializace: problematika pojištění majetku, úvěrů, podnikatelské činnosti fyzických a právnických osob a jejich odpovědnosti s podnikáním, nemovitosti, bytové právo
jazykové znalosti: angličtina, ruština
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Robert Kvasnička, nar. 1972, ev. č. ČAK 08839
absolvent Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1995)
specializace: obchodní a občanské právo, korporátní právo, závazkové právo, směnečné právo, smlouvy o výstavbě, factoring, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: němčina, pasivně angličtina a ruština
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Veronika Olivová, nar 1973, ev. č. ČAK 09905
absolventka Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1996)
specializace: obchodní a občanské právo, korporátní právo, závazkové právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Michal Florián, nar. 1980, ev. č. ČAK 12334
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2004)
specializace: Logistika – přeprava, zasílatelství, skladování, pojištění, závazkové právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Kateřina Kubincová, nar. 1983, ev. č. ČAK 14152
absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2008)
specializace: smluvní agenda, pracovní, obchodní a občanské právo, právo duševního vlastnictví, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Adéla Nečasová, ev. č. ČAK 13288
absolventka Právnické fakulty University Karlovy (1999)
specializace: občanské a obchodní právo, trestní právo, přestupkové právo, pracovní právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina, italština, němčina, pasivně francouzština
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Vladimír Fišar, nar. 1986 ev. č. ČAK 17026
absolvent Právnické fakulty University Karlovy (2012)
specializace: právní služby v oblasti občanského, obchodního, insolvenčního, dopravního (včetně mezinárodní přepravy zboží dle Úmluvy CMR), správního a stavebního práva; sepis smluv, stanovisek, vyjádření, žalob a jiných právních dokumentů; zastupování klientů v řízení před soudy a jinými orgány veřejné moci; právní pomoc cizincům ze zemí mimo EU v oblasti extradice, azylu, udělování státního občanství a pobytu na území České republiky
jazykové znalosti: němčina, angličtina
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Bc. et Bc. Filip Mestek, nar. 1986, ev. č. ČAK 17153
absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (2013)
absolvent Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (2010)
absolvent Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. (2008)
specializace: smluvní agenda, obchodní a občanské právo, korporátní právo, cizinecké právo, zastupování v soudním a rozhodčím řízení
jazykové znalosti: angličtina, němčina
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.