Související činnosti a služby

- trestní právo

  • příprava trestních oznámení
  • zastupování klientů v adhezním řízení
  • při obhajobě v trestních věcech spolupracuje advokátní kancelář s advokáty – obhájci s dlouholetou praxí v oboru

- správní právo

  1. sepis podání ke správním orgánům a zastupování klientů před správními orgány
  2. zastupování klientů v řízení před správními soudy všech stupňů (krajské soudy, Nejvyšší správní soud)
                            o  sepis žalob a podání k soudu
                            o  sepis kasačních stížností

- vypracování analýz, posudků a rozborů
- účast na obchodních jednáních, osobní, telefonické a e-mailové konzultace
- jednání s dlužníky o úhradě dluhů, jednání se zástavními dlužníky a zástavci o prodeji zástav, zajištění ochrany práv věřitele
- úschovy finančních prostředků
- poradenství týkající se hospodářské soutěže, spotřebitelských soutěží a marketingových záležitostí
- v oblasti daňové a účetní problematiky kancelář spolupracuje s odborníky v těchto odvětvích – daňovými poradci, auditory a účetními
- advokátní kancelář spolupracuje dále se znalci a znaleckými ústavy z různých oborů při zajišťování komplexních služeb svým klientům, kteří ve složitých právních případech či v případech stanovených zákonem zpracovávají svá odborná stanoviska či znalecké posudky
- advokátní kancelář rovněž spolupracuje s překladatelskými agenturami, které zajišťují překlady odborných textů do požadovaných jazykových mutací
- právní služby mohou být poskytovány rovněž v anglickém a německém jazyce