Obchodní právo a korporátní právo

- korporátní právo

 • zakládání, změny, likvidace společností
 • příprava valných hromad, zastupování klientů na valných hromadách
 • převody majetkových účastí ve společnostech (akcií, podílů)
 • přeměny společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • příprava návrhů do obchodního rejstříku včetně zastupování v rejstříkovém řízení

- poskytování právních služeb spojených s akvizicemi (příprava a realizace due diligence, zajištění dokumentů pro data room, vypracování smluvních dokumentů souvisejících s transakcí, účast na jednáních)
- účast na přípravě a realizaci developerských projektů včetně zajištění smluvní dokumentace
- zpracování obchodněprávních smluv, jejich posuzování a připomínkování:

 • kupních smluv podle občanského zákoníku či podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
 • smluv o dílo
 • zpracování kompletní smluvní dokumentace úvěrových případů
 • zasílatelských smluv
 • smluv o přepravě věci
 • smluv o skladování
 • pachtovních smluv
 • postoupení pohledávek

- směnečné právo

 • vyhotovení směnek a směnečných dohod
 • posouzení a uplatňování směnečných nároků
 • zastupování ve směnečném řízení před soudy

- zajištění dluhů
- factoring a forfaiting
- veřejné zakázky
- nekalá soutěž