Úvodem

 

Advokátní kancelář Sedláček Vaca & spol., s.r.o. navazuje na dlouholetou tradici sdružení advokátů Sedláček, Vaca & spol., jež poskytovalo právní služby klientům od počátku 90. let, a společnosti Machytková, Sedláček, Vaca & spol., advokátní kancelář, která trvala bez mála 17 let.


V současné době je v kanceláři činných 11 advokátů, z nichž dva jsou partnery advokátní kanceláře, 9 advokátů spolupracuje v pozici asociovaných advokátů, dále zde pracují 2 advokátní koncipienti a 5 asistentek. Všichni advokáti jsou členy České advokátní komory.


Advokátní kancelář Sedláček, Vaca & spol., s.r.o. je zaměřena především na obchodní, bankovní, korporátní a občanské právo. Advokátní kancelář se dále specializuje na oblast dopravního práva, v níž vyvíjí rovněž publikační činnost. Všichni spolupracovníci advokátní kanceláře mají velmi bohatou praxi ve všech podstatných oblastech obchodního, bankovního, občanského, pracovního a soutěžního práva, včetně rozsáhlých zkušeností při jednáních s orgány státní správy, se soudy a s protistranami.


Advokátní kancelář Sedláček, Vaca & spol., s.r.o. poskytuje právní služby svým klientům v českém, anglickém a německém jazyce. Advokátní kancelář spolupracuje s řadou zahraničních advokátů či advokátních kanceláří a je připravena zajistit svým klientům odbornou právní pomoc v zahraničí.

 

 

Sdělení:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.